• بانک مسکن - شعبه پاستور همدان - کد 2247
  • آدرس: خیابان میرزاده عشقی، ضلع غربی برج پاستور
  • تلفن: 8261466 (0811)
  • وب سایت: www.bank-maskan.ir